Hitta och dela legitimerad lärarkompetens

Förenkla din administration med EdShare – ett system som gör det enkelt att dela eller hitta lärarkompetens både inom en huvudman och nationellt i Sverige.

Plattformen kan användas av dig som enskild rektor eller av din kommunala samordningsenhet för att tillgängliggöra när- och fjärrundervisning till fler elever och förenkla bokning, uppföljning och avtalssignering vid entreprenad.

Ta kontakt med EdShare för att du som samordningsenhet eller huvudman ska kunna starta en kostnadsfri provperiod med EdShare som administrativt stöd. Ett rektorskonto för att hitta och beställa undervisning är alltid kostnadsfritt.

Sök efter tillgänglig undervisning

Se publicerad när- och fjärrundervisning i ämnen som enligt lag kan överlämnas till annan skolhuvudman.

Skapa bevakningar som publiceras i en översikt för att öka möjligheten för andra skolor att möta ditt behov.

Bidra till att möta lärarbristen.

Använd EdShare som administrativt stöd för att samordna närundervisning i egen huvudman eller erbjuda fjärrundervisning nationellt i Sverige.

Se en översikt av konkret behov just nu för en möjlighet att erbjuda undervisning.

Se en personlig startsida som rektor och följ närvaro och kunskapsutveckling i undervisning som du utför åt eller som du beställt av annan huvudman.

Se och följ, som huvudman, upp avtal samt andel fjärrundervisning som används per skolenhet. Signera avtal och fatta beslut digitalt.

Hur funkar det?

1

Anslut din skola, samordningsenhet och huvudman

Se uppskattat behov av när- samt fjärrundervisning nationellt och publicera därefter undervisning med legitimerad lärarkompetens. Välj om undervisningen ska ske som när- eller fjärrundervisning, inom kommunen eller nationellt i Sverige samt vilken ersättning ni önskar för undervisningen.

2

Hitta, beställ eller bevaka

Filtrera fram skolform, ämne eller kurs och få direkt veta om det finns tillgänglig undervisning att beställa till dina elever. Skapa annars bevakningar för att få en avisering när undervisning du söker finns publicerad.

3

Få personlig översikt och uppföljning

Som enskild rektor och administratör får du till exempel uppföljning av närvaro, kunskapsutveckling samt kan exportera eventuellt betygsunderlag.

Din samordningsenhet får till exempel översikt över personal, publicerade undervisningsgrupper samt fakturaunderlag för att kunna fakturera i er kommuns faktureringssystem.

Som huvudman får du full översikt om dina skolenheter använder eller utför fjärrundervisning samt kan fatta digitala beslut inför huvudmannens anmälan till Skolinspektionen.

VÅR VISION

Alla elever har rätt till likvärdig utbildning och vi vill göra det möjligt för alla, oavsett bakgrund och plats, att undervisas av legitimerade lärare.

Linguista

Linguista erbjuder språkundervisning via när-och fjärrundervisning. Tjänsten stödjer skolor så att elever med annat modersmål än svenska har möjlighet att nå sin fulla potential.

Om oss

Idén om EdShare startade våren 2020 med syfte att ta fram en tjänst som kan möta lärarbristen i Sverige och förenkla arbetsvardagen för rektorer. Slutresultatet blev en revolutionerande digital plattform som på ett effektivt sätt matchar resursbehovet ute i landets skolor.

Genom att förena tillgänglig fjärrundervisning och skolkompetens från Sveriges skolor hjälper vi rektorer att hitta, eller dela, lärarkompetens.

En del av Academedia

EdShare är en del av AcadeMedia EdTech som ingår i utbildningskoncernen AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag som är verksam i hela utbildningskedjan. Läs mer här.

Kontakta oss

EdShare är öppen dygnet runt alla dagar i veckan och erbjuder direktmatch mellan skolor så fort behovet uppstår.

Behöver du komma i kontakt med oss når oss via telefon eller mail.

Just nu erbjuder vi olika typer av genomgångar av EdShares värld. Du kan boka en tid här utifrån vad just du eller din organisation behöver.

08 – 794 43 60

info@edshare.se

Vårt huvudkontor ligger på Adolf Fredriks kyrkogata 2, Stockholm.