Hitta kompetens
EdShares funktion Hitta kompetens har syftet att samla tillgänglig undervisning med legitimerad lärarkompetens anställd hos olika skolhuvudmän för att göra det enklare att dela kompetens mellan skolor som ett led i att öka likvärdigheten, minska lärarbristen och erbjuda varje elev kvalitativ undervisning – oavsett var eleverna befinner sig.

Viktiga kriterier för att få överlämna uppgifter kopplat till fjärrundervisning är bland annat att rektor gjort upprepade försök att rekrytera en behörig lärare till sin skola, att eleverna befinner sig på sin skolenhet vid fjärrundervisning, att det sker i ämnen samt åldrar som är godkända för fjärrundervisning samt att den som utför fjärrundervisning är en annan skolhuvudman.

Vidare kan även uppgifter kopplat till närundervisning, i vissa situationer, överlämnas till annan skolhuvudman. Utförlig information om hur och när entreprenad och samverkan vid när- samt fjärrundervisning kan ske inom skola finns här.
Vilken typ av kompetens söker du?
Grundskola
Undervisning i ämnen för årskurs 1-9
Inga kompetenser hittades för den givna sökningen
Hittar du inget som passar?
Skapa en bevakning och bli meddelad när överensstämmande uppdrag publiceras på EdShare.