Dela kompetens
Här på Dela kompetens kan du som rektor, efter att ha kommit överens med dina legitimerade lärare, bidra till att möta lärarbristen i svensk skola. Om du och dina lärare anser att fjärrundervisning är ett alternativ som en del av tjänsten, kan ni erbjuda fjärrundervisning med behöriga lärare till elever på andra skolor.
Skolor som, på egen hand, inte har tillräckligt stort elevunderlag för att ge legitimerade lärare heltidstjänster kan genom EdShare erbjuda en attraktiv tjänst och dela med sig av undervisningstimmar via fjärrundervisning till en skola som saknar legitimerade lärare.
Målet med att dela kompetens är att skolor ska kunna stötta och dela kompetens med varandra för att på så sätt öka likvärdigheten, minska lärarbristen och i slutändan erbjuda varje elev undervisning med legitimerade lärare.
När du delar kompetens till andra huvudmän övertar du uppgifter kopplat till undervisning i enlighet med skollag 23 kap, och du kan genom EdShare välja att teckna entreprenadavtal digital med överlämnande huvudman.
Har du redan ett konto?  Logga in
Behov just nu
Allt
Inom huvudman
Just nu finns konkret behov inom följande områden. Registrera ett konto eller logga in för att se en komplett lista med alla uppgifter och för möjlighet att besvara enskilt behov genom att dela kompetens.
Typ av uppdrag
Modersmål, Kinesiska, Mandarin
Grundskola 4-6
Antal elever
1 Elever
Önskemål om varaktighet & tid
HT 2024och VT2025
Skapades 2024-07-18
Typ av uppdrag
Modersmål, Italienska
Grundskola 7-9
Antal elever
1 Elever
Önskemål om varaktighet & tid
HT 2024och VT2025
Tisdag 15.15
Skapades 2024-07-12
Typ av uppdrag
Modersmål, Kurdiska, centr/Sorani. (Irak)
Grundskola 4-6
Antal elever
2 Elever
Önskemål om varaktighet & tid
HT 2024och VT2025
Tisdag 15.15
Skapades 2024-07-12
Typ av uppdrag
Modersmål, Samiska, Nordsamiska
Grundskola 7-9
Antal elever
1 Elever
Önskemål om varaktighet & tid
HT 2024och VT2025
Skapades 2024-07-01
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4