Dela kompetens
Här på Dela kompetens kan du som rektor, efter att ha kommit överens med dina legitimerade lärare, bidra till att möta lärarbristen i svensk skola. Om du och dina lärare anser att fjärrundervisning är ett alternativ som en del av tjänsten, kan ni erbjuda fjärrundervisning med behöriga lärare till elever på andra skolor.
Skolor som, på egen hand, inte har tillräckligt stort elevunderlag för att ge legitimerade lärare heltidstjänster kan genom EdShare erbjuda en attraktiv tjänst och dela med sig av undervisningstimmar via fjärrundervisning till en skola som saknar legitimerade lärare.
Målet med att dela kompetens är att skolor ska kunna stötta och dela kompetens med varandra för att på så sätt öka likvärdigheten, minska lärarbristen och i slutändan erbjuda varje elev undervisning med legitimerade lärare.
När du delar kompetens till andra huvudmän övertar du uppgifter kopplat till undervisning i enlighet med skollag 23 kap, och du kan genom EdShare välja att teckna entreprenadavtal digital med överlämnande huvudman.
Har du redan ett konto?  Logga in
Behov just nu
Allt
Inom huvudman
Just nu finns konkret behov inom följande områden. Registrera ett konto eller logga in för att se en komplett lista med alla uppgifter och för möjlighet att besvara enskilt behov genom att dela kompetens.
Typ av uppdrag
Modersmål, Tyska
Grundskola 1-3
Antal elever
1 Elever
Önskemål om varaktighet & tid
HT 2023och VT2024
Helst tisdagar kl 13.00, eller torsdag kl 13.00, onsdag kl 15.00
Skapades 2023-11-13
Typ av uppdrag
Modersmål, Samiska, Nordsamiska
Grundskola 1-3
Antal elever
2 Elever
Önskemål om varaktighet & tid
HT 2023och VT2024
fredagar 13.15-14.15 (en elev från IES och en från Fjällängsskola, de är ca på samma nivå)
Skapades 2023-11-07
Typ av uppdrag
Modersmål, Samiska, Nordsamiska
Grundskola 1-3
Antal elever
1 Elever
Önskemål om varaktighet & tid
HT 2023och VT2024
Tider som kan passa är: måndag eller onsdag 1h mellan kl. 12.00-14.30. Följande tider passar INTE: Måndagar 8-9, tisdagar 8-9 eller luncher varje dag mellan 10.30-11.35.
Skapades 2023-11-06
Typ av uppdrag
Modersmål, Samiska, sydsamiska
Grundskola 7-9
Antal elever
1 Elever
Önskemål om varaktighet & tid
HT 2023och VT2024
Måndagar 14.30-15.30. Onsdagar 1h från kl. 11.50. Torsdagar 1 h från 13.15. Om ingen av dessa tider funkar kan det även vara möjligt med tisdagar 14.50-15.40. Onsdagar 8.00-9.00. Fredagar 14. 50-15.40.
Skapades 2023-11-06