Dela kompetens
Här på Dela kompetens kan du som rektor, efter att ha kommit överens med dina legitimerade lärare, bidra till att möta lärarbristen i svensk skola. Om du och dina lärare anser att fjärrundervisning är ett alternativ som en del av tjänsten, kan ni erbjuda fjärrundervisning med behöriga lärare till elever på andra skolor.
Skolor som inte har tillräckligt stort elevunderlag för att ge legitimerade lärare heltidstjänster kan genom EdShare dela med sig av undervisningstimmar via fjärrundervisning till en skola som saknar legitimerade lärare.
Målet med att dela kompetens är att skolor ska kunna stötta och dela kompetens med varandra för att på så sätt öka likvärdigheten, minska lärarbristen och i slutändan erbjuda varje elev undervisning med legitimerade lärare.
Har du redan ett konto?  Logga in
Behov just nu
Just nu finns konkret behov inom följande områden. Registrera ett konto eller logga in för att se en komplett lista med alla uppgifter och för möjlighet att besvara enskilt behov genom att dela kompetens.
Typ av uppdrag
Studiehandledning, Vietnamesiska
Gymnasium
Antal elever
1 Elever
Önskemål om varaktighet & tid
VT 2022
Ons 14.00-15.00 eller tors 12.30-13.30
Typ av uppdrag
Studiehandledning, Arabiska
Gymnasium
Antal elever
1 Elever
Önskemål om varaktighet & tid
VT 2022
Ons 11.00-12.00 eller torsdag 13.30-14.30
Typ av uppdrag
Studiehandledning, Arabiska
Gymnasium
Antal elever
1 Elever
Önskemål om varaktighet & tid
VT 2022
Torsdagar 12.30-13.30 eller 12.45-13.45